Organisaties

De volgende organisaties hebben een plek in Litserborg:


Bibliotheek

Parochiële leesbibliotheek Den Dungen


Welzijn

Bint welzijn & ondersteuning


Muziek

Harmonie Wilhelmina
Médèz muziekschool


Zang

Vocalgroep Niet Storen
Jeugdkoor Triangel
Koor Crescendo
Gemengd koor Den Dungen
KBO koor Zang en Vriendschap


Dans
Dansgroep van der Steen


Creativiteit

Kleiclub Swanenberg
Schilderclub Passie
Schilderclub Sonderjan
Schilderclub Van Hoof-Kruunenberg
Weefkring Binding


Ouderen
DuBos
Dubos Vrouw Aktief
Bridgeclub Den Dungen / Bridgeclub Denken & Doen


Beweging / Sport
Bewegingsclub Blijf Fit
Judovereniging Yushi-Ghasi
Yoga ten Hoope Gestel
O.S.S.
Move Careless

Voedselbank
Voedselbank Boxtel, Haaren, St Oedenrode
Vincentiusvereniging

 

Medisch
EHBO Den Dungen
Trombosedienst Jeroen Bosch Ziekenhuis
Verloskundige Marian Bouman info@marianbouman.nl

 

Kerk
Zondagdienst Parochie Sint Jacobus de Meerdere


Heemkunde

Heemkundevereniging “Op die Dunghen”

 

Diversen
Buurkracht
Dorpstafel Den Dungen
Stichting Hart voor Den Dungen
Praktijk Kiluma
Kinderopvang Blij

Menu Title