Organisaties

De volgende organisaties hebben een plek in Litserborg en dragen bij aan bijzondere ontmoetingen in de huiskamer:


Kennis, kunde, ontwikkeling

Bibliotheek Den Dungen
Praktijk Kiluma
Samen van Start


Medisch

EHBO Den Dungen
Trombosedienst Jeroen Bosch Ziekenhuis


Beweging / Sport

Bewegingsclub Blijf Fit
Judovereniging Yushi-Ghasi
Yoga ten Hoope Gestel
O.S.S.
Move Careless


Welzijn

Bint welzijn & ondersteuning


Religie, spirituele ontwikkeling
Zondagdienst Parochie Sint Jacobus de Meerdere


Muziek

Harmonie Wilhelmina
Médèz muziekschool


Zang

Vocalgroep Niet Storen
Jeugdkoor Triangel
Koor Crescendo
Gemengd koor Den Dungen
KBO koor Zang en Vriendschap


Creativiteit

Kleiclub Swanenberg
Schilderclub Passie
Schilderclub Sonderjan
Schilderclub Van Hoof-Kruunenberg
Weefkring Binding


De allerjongsten

Kinderopvang Blij
Mama Café Den Dungen
Kindertheater


Ouderen

DuBos (Vrouw Actief en KBO afdeling Den Dungen)
Bridgeclub Den Dungen / Bridgeclub Denken & Doen


Voedselbank

Voedselbank Boxtel, Haaren, St Oedenrode
Vincentiusvereniging gemeente Sint-Michielsgestel


Binding met de streek en ons verleden

Heemkundevereniging “Op die Dunghen”


In en met de buurt met betrokkenen

Stichting H.E.L.D.
Dorpstafel Den Dungen
Moeke app op je telefoon, voor alle info in de gemeente Sint-Michielsgestel
Buurkracht, voor het online realiseren van een idee in en met je buurt